Studia:

Polonistyka, Uniwersytet Jagielloński (1974 - 1979); Perugia, Universitá per gli Stranieri (1985);Universitá per gli Studi di Pavia, studia na Wydziale Nauki o Literaturze i Sztuki Średniowiecznej (1985-1986); stypendysta Fundacji L. Einaudi w latach 1989 - 1990, Istituto per le Ricerche Educative w Neapolu; stypendysta Istituto Italiano per gli Studi Filosofici w Neapolu (1994); studia podyplomowe z pedagogiki Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (1997); kurs lektorów - Stowarzyszenie "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej (2002).

Stopnie naukowe:

Magisterium z polonistyki (Uniwersytet Jagielloński 1979), doktorat z bibliologii (Uniwersytet Jagielloński, 1996), habilitacja ze specjalnością z teorii i z historii książki (Uniwersytet Wrocławski 2008).

Praca zawodowa:

Szkolnictwo podstawowe (lata 1979-1981), szkolnictwo Średnie (1981-1985, 1991-1997), Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1997-2015), Uniwersytet Jagielloński (2016-2022), Fundacja CDCN (2016- 30 VI 2024).