Publikacje on-line99.  "Druki ciągłe drugiego obiegu wydawniczego z lat 1980-1990 na obszarze Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w: Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego z lat 1980-1990 na obszarze Regionów NSZZ "Solidarność" Śląsko-Dąbrowskiego, Podbeskidzia i Częstochowy [aktualizacja 1.01.2024] LINK  

98.  Rekolekcje internowanych w stanie wojennym, Wstęp i oprac. A. Dróżdż [w formacie QR 6 godzin nagrań magnetofonowych, dokonanych w ośrodkach odosobnienia Załęże k. Rzeszowa, Uherce i Nowy Łupków oraz ich transkrypcja], Księgarnia Akademicka 2023, s. 5- 225.  

97.  Socjalistyczna utopia i antyutopia w sowieckiej fantastyce socjologicznej z lat 1920-1936 [tekst opublikowany na stronie http://www.andrzej-drozdz.edu.pl/ w dniu 1.01.2023 r.] LINK  

96.  Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa,     tom II: Wspomnienia, Wprowadzenie i opracowanie Andrzej Dróżdż, Kraków 2021, s. 5-499 + ilustracje

95.  Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa,     tom II: Dzienniki i relacje, Wprowadzenie i opracowanie Andrzej Dróżdż, Kraków 2021, s. 5-496 + ilustracje

94.  Między "zabezpieczeniem zbiorów" a bibliocydem. Zbiornica Księgozbiorów  Zabezpieczonych w Katowicach / Bytomiu 1945-1955,  w: "CzasyPismo": o historii Górnego Śląska, nr 1 (17)/2020, s. 4-10.

93. Świat galicyjskiego szkolnictwa z przełomu XIX i XX wieku w opisach literackich i pamiętnikarskich, Szkoła polska od XVIII do XXI wieku, Ryszard Ślęczka, Anna Włoch, Justyna Wojniak (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków 2020, s. 87-10

92. Wyobraźnia "Ekstremisty". Rysunki Janusza Gniadka z lat 1980-1983, tragicznie zmarłego pracownika PBM Budochem w Krakowie, Księgarnia Akademicka, 2020, tu : Posłowie kuratora wystawy, s. 49-51

91. Od "Indeksu" do "Hutnika" : bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990, wstęp i opracowanie Adam Roliński, Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk ; przedmowa Tomasz Gąsowski, Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego 2019, s. 890 stron + XLIX

90. Tadeusz Saryusz Bielski, Wspomnienia legionisty, kapitana artylerii konnej, uczestnika pięciu wojen, przedmowa [i opracowanie Andrzej Dróżdż, Kraków 2019, Księgarnia Akademicka : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, s. 1-348. + VII-XX.

89. 100 lat obchodów Święta Niepodległości 1918-2018 : katalog wystawy : Kraków, 7-30 listopada 2018 roku / koncepcja wystawy, wybór i opracowanie tytułów oraz wstęp do katalogu Andrzej Dróżdż ; Biblioteka Jagiellońska ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2018, s. 4-32.

88. Polska racja stanu a wyobrażenia Paneuropy w utopijnej powieści Feliksa Burdeckiego pt. Babel (1931) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica 18 (2017), Folia 247, s. 25-39.

87. Więźniowie OPW Brzeszcze w Świetle sprawozdań i zestawień statystycznych z 1952 roku, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2013, Z. 14, s. 252-266

86. Zapomniany Bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu, Wprowadzenie Tomasz Gąsowski, Księgarnia Akademicka, Bibliotheca Jagiellonica. Fontes et Studia, t. 30, Kraków 2017, s. 9-145.

85. Stalinowski bibliocyd : wielka czystka ideologiczna w bibliotekach polskich (1951-1953) : Biblioteka Jagiellońska : katalog wystawy 27 stycznia - 10 lutego 2017 roku, wybór i opracowanie tytułów oraz wstęp do katalogu Andrzej Dróżdż, Kraków 2017, s. 4-50.

84. Parodies of Authority in the Soviet Anti-utopias from 1918-1930, Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More's Utopia, edited by Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Seria: Frontiers of Nowhere Kraków: Wydawnictwo: facta ficta research centre. 2016 [e-Book], s. 210-223. Tryb dostępu: https://networks.h-net.org/more-after-more-monograph-premiere. 

83. Epidemie dżumy w Neapolu w XVII i XVIII w. oraz ich aspekty społeczno-polityczne [w:] Epidemie w dziejach Europy : konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe / redakcja naukowa Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Eduakcji Narodowej, 2016, s. 250- 268.

82. Czytelnictwo przedmiotem manipulacji w czasach stalinizmu w Związku Sowieckim i Polsce, Studia Sociologica VII (2015), vol.2 pod redakcją Marii Pauli Malinowski Rubio [data publikacji: rok 2016], s. 207-226

81. Łódzkie gazety w okresie stalinowskim,  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. [Nr] 13 (2015), s. 312-315

80. Hytlodeusz w bibliotece infotopii, Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ, 3(21) 2014, s. 1-14.

79. Książka w perspektywie utopijnych zadań pedagogiki sowieckiej z lat 1917-1939, Kwartalnik ETHOS, Lublin, KUL, nr (3) 107, 2014, s. 199-214.

78. Krakowskie wypożyczalnie dochodowe w latach 1945-1957: paradoks przetrwania  w: Nie należy dopuszczać do publikacji. Cenzura w PRL,  G. Gzella i J. Gzella (red.) Toruń 2013, s. 53-82.

77. Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957)  w:  Konteksty i transgresje, red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łodź  Warszawa 2013, s. 139-167.

76. Bibliotekarstwo łódzkie z lat 1945-1953 w ocenach i sprawozdaniach z tego okresu,  "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" Nr 1 (18)  2014, s. 93-114

75. Epitafia i wyrocznie . Szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji , Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Prace Monograficzne nr 672, 2013, s. 5-137. 

74. Utopie jakobinów włoskich w okresie pierwszej Republiki Francuskiej  [w:] Filozofia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi pod redakcją Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013, t. IV, s. 103-118.

73. Dni Książki w powojennym Krakowie , Konspekt. - 2013, nr 2 (47), s. 21-26

72. Józef Korpała : nieznane fakty w biografii zasłużonego organizatora krakowskiego bibliotekarstwa / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2013, Z. 9, s. 221-238.

71. Powrót MELISa : ideologizacja bibliotek publicznych w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1957-1958, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2012, Z. 10, s. 138-149

70. Selekcje książek w powojennym Krakowie w latach 1945-1956 , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2012, Z. 10, s. 59-78. 

69. Działalność katowickiej zbiornicy księgozbiorów zabezpieczonych na Górnym i Dolnym Śląsku w latach 1947-1955 [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", 2012 (2) s. 81-100.

68. Kryptonim "Czytelnik" : kulisy pewnego śledztwa z lat 1968-1969 [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2011, Z. 9, s. 186-199.

67. Ojciec Antonio Possevino (SJ) i Mikołaj Sęp Szarzyński wokół projekcji rycerza chrześcijańskiego, w: Życie i dzieło ojca Antonia Possevino SJ (1534-1611), pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, Kraków 2012 s. 391-410

66. Antonio Possevino (SJ) - "cristiano nuovo" skazany na banicję, [w:] "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica", nr X, Kraków 2012, s.43-56.

65. Epitafia jako czynnik popularyzacji pisma w starożytnej Grecji, "Meander" 1-4/2008 [wyd. 2011] s. 173-194

64. Sens kulturowy książek w zasięgu filozofii nauki Ludwika Flecka (1896-1961) [w:] Krakív - L'vív : knigi, časopisi, biblíoteki XIX-XX st. T. 10 / [red. Gražina Vrona, Ol'ga Kolosovs'ka, Galína Kosentka", L'vív 2011, s. 99-107.

63. Książki i biblioteki w perspektywie antropologii kulturowej [w:] Bibliologia i informatologia pod red. Dariusza Kuźminy, Warszawa : Polskie Towarzyswo Bibliologiczne. Oddział Warszawski, 2011, s. 65-79

62.  Alfabetyzacja starożytnych Greków w świetle Dziejów Herodota z Halikarnasu [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik , pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń, przy współudziale Agnieszki Łuszpak , Wrocław 2011, s. 209-223.

61. Prenumerowanie prasy partyjnej w Ośrodku Pracy Więźniów Brzeszcze w latach 1950-1954 [w:] "Rocznik Historii Prasy Polskiej", T. XIII (2011) Z. 1-2 (25-26), Wrocław 2011, s. 210-223.

60. Antonio Possevino w rozprawie "Cultura ingeniorum" (1598) o wychowywaniu młodzieży z dala od druków zakazanych [w:] "Roczniki Biblioteczne", R. LIV (2010) , s. 3-24.

59. Księgozbiór prywatny neapolitańskiego biskupa Michele Natale - ofiary terroru w roku 1799 [w:] " Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. "Studia Historica", nr IX (2010) s. 3-23 58. Wolnomularstwo neapolitańskie w drugiej poł. XVIII wieku [w:] "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica", 2009, nr 8, s. 73-92.

57. Esej o zagrożeniu dehumanizacją zawodu bibliotekarza [w:] "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia", 2009, Z. 7, s. 37-54

56. Słowo w galaktyce druku. Materiały z sympozjum pt. Słowo w kulturze współczesnej , red. W. Kawecki CSsR, K. Flader, Warszawa 2009, s. 53-66. 

55. Kultura pisma starożytnych Greków w świetle komedii Arystofanesa [w:] Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina pod red. Jacka Ladoruckiego i Magdaleny Rzadkowolskiej, Wyd. Literatura, Łódź 2009, s. 163-179.

54. Od Liber Mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Wstęp Ewa Kosowska, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009, s. 7-370. 

53. Kler neapolitański w 1799 roku wobec kwestii pozyskania ludu dla Republiki Partenopejskiej w: "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica" (VII) pod red. K. Polka i J. Głombiowskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 48-75. 

52. Dywagacje wokół kwestii założeniowości oraz pola badań bibliologicznych w: "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" (V), pod red. Haliny Kosętki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 28-36. 

51. Utopie jako element zrozumienia społecznych funkcji książki w: Książka ponad podziałami. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin 16-18 listopada 2004, red. A. Krawczyk, UMCS, Lublin 2007, s. 33-47. 

50. "Ciekawość książek" w świetle Gabriela Naudé Advis pour dresser une bibliotheque [w:] "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" (IV), pod red. Haliny Kosętki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 3-30.

49. Gabriel Naudé o sposobach zdobywania książek, EBIB, 1 /2006 (71) [dokument elektroniczny: http://www.ebib.info/2006/71/index.php]. 

48. Książka w świecie utopii, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Prace Monograficzne nr 434, Kraków 2006, s. 5 - 479.

47. Książki i rewolucja. Ks. Antonio Marini - neapolitański jakobin i jego biblioteka, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2004 , s. 5-158.

46. Etyka nauczycieli [w:] Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej pod red. Antoniego Rumińskiego, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004, s. 53-62.

45. Grzech książki zakazanej [w:] "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica" (II) pod red. J. Głombiowskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 45-79.

44. Świat książki i biblioteki w twórczości literackiej Stanisława Lema [w:] Kraków Lwów.  Książki - czasopisma - biblioteki XIX i XX wieku, pod redakcją Jerzego Jarowieckiego, tom VI, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 325-341.

43. Propozycja badawcza dekoracji Psałterza floriańskiego [w:] Rocznik Biblioteki Narodowej"(XXXV), Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2003, ss. 2001 2010.

42. Anton Francesco Doni, Rozważania o drukarstwie (1553), przekład i opracowanie tekstu: A. Dróżdż [w:] "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" (II), pod red. Haliny Kosętki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, ss. 241 - 160.

41. Utopie literackie źródłem wiedzy o książce [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" (II), pod red. Haliny Kosętki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, ss. 53-76.

40. Literatura piękna jako źródło wiedzy o książce i bibliotece EBIB. - 2002, nr 4. [dokument elektroniczny: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/33/drozdz.php]

39. John Milton a wolność słowa, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica" 2002, z. 1, s. 19-33.

38. Uniwersalna teoria gry w książkę [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. - 2002, Z. 11, s. 191-196.

37. O molach książkowych dosłownie i w przenośni, "Bibliotekarz". 2002, nr 3, s. 17-19.

36. Każda skrajność wywołuje skutki negatywne, Konspekt - 2001, nr 6, s. 35-6 [dokument elektroniczny: http://www.ap.krakow.pl/konspekt/konspekt6/drozd.6html].

35. Średniowieczne rękopisy iluminowane z kolekcji Izabeli Czartoryskiej EBIB. - 2001, nr 11 [dokument elektroniczny: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/drozd29.html].

34. Książka w świetle jej praobrazów kulturowych , EBIB. - 2001, nr 10 [dokument elektronicznyhttp://ebib.oss.wroc.pl/2001/28/drozdz.html]. 

33. Tajemnice księgozbioru Iwana Groźnego,  Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2001, Z. 1, s. 35-60

32. Książki i biblioteki w siedmiu odsłonach literatury utopijnej EBiB (26) 8/2001[dokument elektroniczny: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/26/drozdz.html].

31. http:// albo spełniona utopia Liber Mundi, EBIB (25) 7 /2001 [dokument elektroniczny: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/25/drozdz.html].

30. Walka o kataster : stosunki społeczne w południowych Włoszech w schyłkowym okresie feudalizmu na przykładzie jednej z gmin neapolitańskich , Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, pod red. J. Gołębiowskiego, 2001, Z. 1, s. 47-62.

29. W Krakowie o kodeksach średniowiecznych z Sankt Gallen, EBIB [Elektronicznym Biuletynem Informacyjnym Bibliotekarzy], Ossolineum, Wrocław: (12) nr 4/2000 [dokument elektroniczny: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib12/drozdz.html]

28. Mity i utopie pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,Prace Monograficzne nr 273, Kraków 2000, s. 5-167.

27. Gli amanti della giustizia. Un parroco giacobino e la sua biblioteca nella societa napoletana del XVIII secolo , a cura dell´Ente provincia di Avellino e del Comune di S. Martino Valle Caudina - Edizione Ente Provincia di Avellino 1999, s. 5-201.

26.  Androfagi i inflamanci. Wybrane zagadnienia dotyczące motywu książki w literaturze utopijnej [w:] Bibliologia, Literatura, Kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Wacławie Szelińskiej, pod red. M. Konopki i M. Zięby, Wyd. Naukowe AP, Kraków 1999 s. 320-342.

 25. Utopie pedagogiczne a praktyka wychowawcza [w:] Wychowanie dzieci i młodzieży na przełomie tysiącleci , pod red. Antoniego Szymańskiego i Mirosława Szymańskiego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998, s. 38 - 48. 

24. Polacy w Gaecie i w Formi podczas rewolucji neapolitańskiej 1799 roku, "Universitas" nr 11,  1994, s. 71-75.

23. Gen. J.H. Dąbrowski wobec podbitej ludności Sessy, "Universitas", Kraków, nr 9-10) 1994, s. 71-75. 

22. Giacobini e reazionari nella provincia del Principato Ultra , [w:] La Provincia di Napoli, numero speciale dedicato a Napoli tra due rivoluzioni 1789-1799´ , edizione dell Istituto Italiano per gli studi filosofici, Anno XII (nr 6), 1990, s. 87-93.

21. Polonia in bilico, "Studi Cattolici", Nr 386-87, 1993, s. 252-255. 

20. La vita privata di Stalin, "Studi Cattolici", Nr 350, 1990, s. 218-220 

19. Migrazioni orientali, "Studi Cattolici", nr 345, 1989, s. 794-797.

18. Paesaggio senza rovine, "Studi Cattolici", nr 343, 1989, s. 604-606. 17. Il tempo stringe, "Studi Cattolici",  nr 340, 1989, s. 412-415. 

16. Sisifo sogna la liberta?, "Studi Cattolici", nr 337, 1989, s. 219-223.

15. Piú poliziotti meno burro, "Studi Cattolici", nr 333, 1988, s. 784-787.

14. Per costruire (davvero) la Chiesa, "Studi Cattolici", nr 328, 1988, s. 380-383.

13. Morire a Leopoli, "Studi Cattolici", nr 324, 1988, s. 110-112 .

12.Polonia "semper fidelis", "Studi Cattolici", Nr 320, 1987, s. 587 - 589 

11. Da Jagiello a Gorbaciov, "Studi Cattolici", nr 317-18, 1987, s. 423-425.

10. Scrittori di ritorno, "Studi Cattolici", nr 316, 1987, s. 347-349

9. A quando il post-comunismo ?, "Studi Cattolici", nr 310, 1986, s. 751-756. 

8. Dzicy lokatorzy, Wyd. Literackie, Kraków 1984, s. 7-52.

7. Hermeneutyka czy numizmatyka , "Poezja" z roku 1978 nr 10, s. 79 - 82.

6. Zjełczałe. Interpretacje poezji, "Poezja" z roku 1978 nr 9, s. 34 - 35. 5. Osad, Wyd. Literackie, Kraków 1978, s. 5- 54 

4. Taniec na błędach ubezdźwięcznionych, "Poezja" z roku 1978, nr 3, s. 46 - 50.

3. Wyznania, Warszawa 1978, s. 5 - 35 

2. Głos pokolenia. Wiersze współczesnych poetów amerykańskich. "Poezja" z roku 1978 nr 1, s. 101-104.

1. Marzenia wielkiego utopisty [recenzja z: Herbert Read, Wychowanie przez sztukę , Ossolineum, Wrocław 1976, s. 431], "Życie Literackie", nr 4 z roku 1977, s. 8.