Publikacje on-line • Od Indeksu do Hutnika Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990 - Wstęp i opracowanie Adam Roliński, Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk, Przedmowa Tomasz Gąsowski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Kraków 2019

   

  Open Access: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/view/338/1040/916>>

 • Wyobraźnia "EKSTREMISTY"

  Rysunki Janusza Gniadka z lat 1980-1983,tragicznie zmarłego pracownika PBM Budochem w Krakowie

  Całość online

 • Plakat z wystawy "Stalinowski bibliocyd. Wielka czystka ideologiczna w bibliotekach polskich (1951-1953)": adres:

   

  jbc.bj.uj.edu.pl/Content/372888/Stalinowski_bibliocyd_katalog.pdf>>

 • Zapomniany Bibliocyd, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2017.

    • Epitafia i wyrocznie. Szkice o poczatkach pisma i książki w starożytnej Grecji

  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013

   

  Fragmenty online >>

 • Od libri mundi do hipertekstu

   


  Recenzja serwisu Techsty (http://techsty.art.pl/aktualnosci/2009/nowe_ksiazki.html):

  Praobrazy kulturowe książki, jej religijna symbolizacja, jej mityzacja jako obiektu oraz powstawanie utopii ksiąg idealnych są przedmiotem rozważań znanego bibliotekoznawcy i antropologa książki Andrzeja Dróżdża. Od libri mundi do hipertekstu stanowi poważny wkład w dyskusję nad przyszłością książki, daje też wszystkim badaczom cyfrowej kultury wyjątkowo cenną okazję do wglądu w prehistorię mediów będących nośnikiem słowa. Refleksje nad nowożytnymi utopiami książki, pisma i utopiami technologicznymi dają nam też do ręki wzory ciekawych modeli pozwaląjących opisywać współczesne przemiany kulturowe. Zakres zainteresowań Dróżdża jest bardzo szeroki: materialny aspekt słowa rozważany jest tu na przykładach od plemiennych rytualnych tatuaży i masek aż po nośniki fonograficzne i wirtualną rzeczywistość. We wstępie do tej książki Ewa Kosowska pisze:

  "mamy do czynienia z projektem nowej dyscypliny bądź z projektem transdyscyplinarnym, bogatym poznawczo i inspirującym Ten wywód z historii kultury oglądanej przez pryzmat historii książki, esej historiozoficzny pokazujący granice rozumu i cienką granicę oddzielającą racjonalną interpretację rzeczywistości od światopoglądu utopijnego należy traktować jako wstęp do antropologii książki Oferta to interesująca i oryginalna w pomyśle, zasobna informacyjnie, ale wymagająca od Czytelnika aktywnej współpracy" • Średniowieczne rękopisy iluminowane z kolekcji Izabeli Czartoryskiej
  Czytaj całość
 • W Krakowie o kodeksach średniowiecznych z Sankt Gallen
  Czytaj całość
 • Gli Amanti della giustizia
  Un parroco giacobino e la sua biblioteca nella societá napoletana del XVIII secolo, Avellino, Ente della Provincia, 1999, ss. 6 - 200. 

   
  Czytaj całość

  "Niniejsza praca ilustruje ważne aspekty historii społecznej i kulturalnej Królestwa Neapolu w XVIII wieku, a w szczególności Republiki 1799 roku. Wiedzę o historii i kulturze Królestwa na prowincji wzbogaca również opisanie w tej pracy biblioteki proboszcza "jakobina" Antonia Mariniego. Autor wykorzystał oryginalną i trudno dostępną dokumentację i choć odnosi się ona do terenu stosunkowo ograniczonego, to w swym zakresie wypełnia istniejące w Archiwum Państwowym w Neapolu luki spowodowane fragmentarycznością źródeł historycznych na temat rewolucji neapolitańskiej.

  Prof. Anna Maria Rao
  Wydział Historii
  Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu.

   

  "Autor wtajemnicza nas w pracę badacza, prowadzącego śledztwo, wydawać by się mogło, niemożliwe do przeprowadzenia w sprawie księgozbioru zrabowanego proboszczowi - jakobinowi z San Martino Valle Caudina w sierpniu 1799 roku, tj. po upadku Republiki Neapolitańskiej. Ów księgozbiór liczył ok. 450 tytułów i wypełniały go najcenniejsze dzieła osiemnastowiecznej literatury, filozofii, publicystyki religijnej i nauki. Winnymi rozboju i prześladowań byli miejscowi bandyci sprzymierzeni z kilkoma księżmi, podającymi się za sanfedystów, ale działający z pobudek wyłącznie prywatnych. Autorowi nie wystarcza wyjaśnienie okoliczności rabunku. Chce zrozumieć jego pośrednie przyczyny i inne zjawiska społeczne, składające się na szeroki kontekst kulturowy i historyczny opisywanych wydarzeń.

  Dr hab. Józef Szocki
  Profesor Akademii Pedagogicznej


   

 • Książki i rewolucja
  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006

  Całość online

 • Mity i utopie pedagogiczne
  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,
  Prace Monograficzne nr 273,
  Kraków 2000, s. 5-167. 

   

  Całość online
 • DZIAŁALNOŚĆ KATOWICKIEJ ZBIORNICY KSIĘGOZBIORÓW ZABEZPIECZONYCH NA GÓRNYM I DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 1947-1955 Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" (2012) nr 2.
  Czytaj całość